icon icon

Kontakt


GABI RACING TEAM / AFZ SPORT TEAM VALASKÁ
 

Venujte 2% z daní nám..

Obchodné meno alebo názov: AFZ SPORT TEAM VALASKÁ

Sídlo: TDH 454, 97646, Valaská

Právna forma: Občianske združenie

IČO 35981717


Ako na to?

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou - podnikateľom, alebo právnickou osobou.

Zamestnanec 

 1.)   Zamestnavateľ  urobí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň (ak nie tak je potrebné podať daňové priznanie – 2% treba vyplniť priamo do daňového priznania)

2.)    Požiadať zamestnávateľa aby vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane

3.)    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4.)     Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – tu sa uvedie vypočítaná suma 2% a príjemca, t.j. komu chcete 2% venovať.

5.)    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 TLAČIVÁ:

http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=51&P=index,sl,

 

Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba

Poukázanie 2% z dane sa vyplní priamo v daňovom priznaní.

Podrobný postup (keby niekto potreboval detailny popis) TU:

http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=55&P=index,sl,

TLAČIVÁ:

http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=48&P=index,sl,


Ak by predsa len vznikli nejaké otázky - volajte 0918432645, 0948007447